Kullanıcı Sözleşmesi
Güncel Mart,2021

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TARAFLAR:


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 0761053618200010 Mersis Numaralı, İnternet adresi www.semtrio.com olan Dudullu OSB Mahallesi DES-2 Cad. Teknopark Binası Apt. NO:8/21 Ümraniye İstanbul adresinde kayıtlı Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) ve co2nnectorpro.com.tr (kısaca “Site / Websitesi” olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinde sunulan CO2NNECTORPRO Kurumsal Karbon Yönetim Sistemi (kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır) bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla Co2nnectorpro.com.tr internet sitesi ziyaretçisi ya da Uygulamanın üyesi (kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır).

Madde 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI:


İşbu Sözleşme, Uygulama üzerinden erişilen bulut tabanlı kurumsal karbon yönetim sistemi uygulamasının Kullanıcı tarafından kullanılması amacıyla lisans kiralaması yapılması ve Uygulama’ya yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:


SÖZLEŞME, Uygulama test ürününe kayıt olunması ya da ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber kiralama işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

Madde 4: HİZMETİN TANIMI:


4.1 Şirket sunduğu Uygulama ile Kullanıcıların kurumsal karbon ayakizlerini hesaplaması, raporlaması, arşivlemesi, analiz edilmesi, kıyaslanması, ofsetlenmesi işlemlerini yapabilmelerini sağlayacaktır.
4.2 Uygulama’nın sahip olduğu özellikler, özelliklerin kapsamı ve hesaplanabilecek bölge/lokasyon sayısı co2nnectorpro.com.tr internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. Kullanıcı uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla Uygulamayı kullanmaya hak kazanacaktır.
4.3 Kullanıcı, Uygulama üzerinde bulunmayan farklı bir özellik geliştirme talebinde bulunması durumunda, ilgili özelliğin ücreti ayrıca fatura edilecek ve müşterinin arayüzünde gösterilmesi sağlanacaktır.
4.4 Uygulama kullanımı için gerekli olan web barındırma hizmeti Şirket tarafından verilir ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir.
4.5 Uygulama uluslararası standartlarına göre raporlama yapacaktır.

Madde 5: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:


5.1 Uygulama belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SAAS MODELİ olarak bilinmektedir. Lisans başlangıç tarihi, tercih edilen paketin Co2nnectorpro.com.tr internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve lisans süresi -1 (Bir)- yıldır. Uygulama kapsamında sunulan ve ek ücret gerektirmeyen her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. Uygulama lisansının kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda lisans süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. Kullanıcı sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde yıllık lisansın karşılığı olan, Co2nnectorpro.com.tr internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.

Madde 6: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında vermiş olduğu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu yeni bilgileri 3 iş günü içerisinde Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Kullanıcı sorumludur.
6.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site veya Uygulama’ya bir tüzel kişilik adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
6.3 Kullanıcı, aynı veya farklı bilgiler kullanarak birden fazla hesap tesis edebilir. Şirket tarafından Kullanıcı’nın herhangi bir hesabının askıya alınması veya sona erdirilmesi durumunda, Kullanıcı yeni bir hesap (aynı veya farklı bilgilerle) tesis edemez. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
6.4 Kullanıcı tarafından Uygulamaya erişim kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olup Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.
6.5 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme ve eklerine uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için kullanamayacaktır.
6.6 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi veya tarafı yetkilendiremez.
6.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, standartlara uygunluk, İçerik’in doğruluğu ve verilerin doğrululuğuna ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uygulama’dan elde edilecek sonuçların ve tüm dokümantasyonun Üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcılar, sertifikalandırma kuruluşları ve özgün beyanlar olarak doğrulanıp doğrulanmaması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Şirket, hukuka ve genel ahlak kurallarına aykırı olan İçeriklere ilişkin düzenleme, denetleme, askıya alma ve silme haklarını saklı tutar. Kullanıcı, İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
6.8 Kullanıcı, Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından kullanılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık durumlarında Kullanıcı, fiilden ve zarardan, üçüncü kişilerle birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder.
6.10 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.
6.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. İşbu madde kapsamında, Şirket’in verileri ve bilgileri vs. kullanması, Kullanıcı’nın yazılı iznine bağlıdır. Aksi, sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.
6.12 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. Sağlanacak destek ayrıntıları uygulamadaki teknik sorunların çözülmesiyle sınırlı olup, maksimumum 15 iş günü içerisinde giderilecektir.
6.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar ve usuller çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
6.14 Şirket, işbu sözleşme hükümleri ve sözleşme eklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçekleştirilecek değişiklikler ancak bir sonraki sözleşme yılında yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi durumunda işbu Sözleşme’yi, yazılı bildirim yoluyla, feshetme haklı saklıdır.
6.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
6.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

Madde 7: MALİ HÜKÜMLER:


7.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerden Uygulama ve Website’sinde yer alan koşullar kapsamında, ücretleri belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi halinde faydalanabilecektir.
7.2 İşbu Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Uygulama ve Website’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini değiştirme hakkına sahiptir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe, ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
7.3 Kullanıcı, üyelik döneminin bitiminden 14 (ondört) gün öncesine kadar, üyeliğini yenilemeyeceğine ilişkin talebini iletişim kanalları tarafindan bildirmekle yükümlüdür. Usule uygun bildirimin yapılmadığı durumda Sözleşme otomatik olarak, son satın alınan paketin güncel fiyatı üzerinden, yenilenir. Kullanıcı üyelik süresinin bitiş tarihini kendisi takip etmekle yükümlüdür. Yenileme halinde, Kullanıcı’ya tanımlanan yeni üyelik bedeli, Şirket’in yenileme tarihinde kurumsal web sitesi ve/veya fiyat listelerinde duyurduğu cari fiyat listesi üzerinden, hesaplanarak, Kullanıcının sistemde kayıtlı olan bilgilerine göre faturalandırılır. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.
7.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında söz konusu üyelik dönemine ilişkin kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir.
7..5 Kullanıcı, Şirket tarafından, Kullanıcı’ya ait kredi kartı ve/veya her türlü ödeme bilgilerinin saklanabileceğini kabul eder.

Madde 8: FİKRİ VE SINAİ HAKLAR:


8.1 İşbu Sözleşme konusu Website ve Uygulama üzerindeki fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları Şirket’e ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanıcı’nın Website ve Uygulamayı işleme, değiştirme hakkı yoktur. Website ve Uygulama’nın bu maddeye aykırı olarak işlenmesi, değiştirilmesi halinde değiştirilmiş, işlenmiş Yazılımın fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakları Şirket’e ait olur.
8.2 Kullanıcı’ya işbu Sözleşme kapsamında Website ve Uygulama’yı, kendi dahili amaçları için kullanmak üzere, devredilemez, münhasır olmayan ve dünya çapında basit lisans verilmektedir. Şirket aynı ve benzer hizmetleri, Üçüncü Şahıslara verme ve Uygulama üzerindeki" mali/telif haklarını" dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmede Kullanıcı’ya tanınan hak, Şirket’nin Fikri Mülkiyet hakları dahil herhangi bir hakkını dilediği gibi kullanması önünde hiçbir sınırlama getirmez.
8.3 Kullanıcı, Şirket’e işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ve diğer amaçlarla bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak Üçüncü Şahıs geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
8.4 Kullanıcı, Uygulama veSiteyi herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, sözleşme konusu amacı dışında kendi nam ve hesabına kullanamaz, Üçüncü Şahıslara kullandırtamaz.
8.5 Sunulan Uygulama, Yazılım, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti Şirtket’e ait olup, Kullanıcı bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Şirket tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile Kullanıcı’nın karbon ayakizi hesaplama, raporlama operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

Madde 9. GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLARI:


9.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler Site üzerinden satın almış olduğu paketin içeriğine uygun biçimde sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.
9.2 Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
9.3 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
9.4 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
9.5 Kullanıcı, yüklediği̇ içerikler ile Site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlallerin Şirket’e iletilmesi durumunda Şirket derhal Kullanıcı'yı durumdan haberdar edecektir. Kullanıcı, kendi sebep olduğu fikri̇ mülkiyet, İçeri̇k, Uygulama ve Site’ni̇n kullanımına ilişkin ihlallerden sorumluluğunu kabul etmektedir. Bahsi geçen ihlallere ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayıp, her türlü zarar, masraf ve tazminat taleplerinden Kullanıcı sorumlu olacaktır.
9.6 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği̇ ölçüde, Kar Kaybı, Şerefiye Ve İtibar Kaybı, İkame Ürün Ve Hizmet Temini̇ İçin Yapılan Harcama gibi̇ kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi̇, cezai̇ zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bi̇r amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti̇ vermedi̇ği̇ni̇ de ayrıca beyan eder. Şi̇rket’in İşbu Sözleşme kapsamındaki̇ sorumluluğu her halükarda ilgi̇li̇ zararın doğduğu tari̇he kadar kullanıcı tarafından İşbu Sözleşme’ye konu hi̇zmetler kapsamında ödenmi̇ş olan tutarla sınırlı olacaktır.
9.7 Şirket’in Verilerdeki hata ve kayıplardan, Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından, internet hatlarından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; Uygulama kullanım eğitimi ve yerinde destek hizmetlerinden; Uygulama’nın yanlış veya aykırı kullanılmasından; Hizmet Sağlayıcıları ile Veri Merkezlerinin ihmal ve kusurlarından; Donanım, işletim sistemi, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından, kesintilerinden ve bağlantı hatalarından; Şirket’e ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, Üçüncü Şahıs yazılımlarından dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendi çalışanlarının ihmal ve kusurlarından Şirket’e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
9.8 Şirket’in ağır kusur hali hariç olmak üzere; Uygulama’nın kullanımı ve bu Sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlarla, kayıplarla ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu; Şirket’e son satın alınan üyelik hizmeti için varsa ödenen “Hizmet Bedeli” ile sınırlı olup, ücretsiz kullanımlarda ise sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket; mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu değildir.

Madde 10. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi


1.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından imza altına alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından Sözleşme’nin sona erme tarihinden en az 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, 1’er yıllık sürelerle otomatik olarak uzayacaktır.
10.2 Kullanıcı, 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme'yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı, Şirket'den herhangi bir para iade talebinde bulunamayacaktır.
10.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde işbu Sözleşme bildirim yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın bu sözleşmeyi ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
10.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.
10.5 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmemiş olmasına rağmen Sözleşme’nin feshedildiği hallerde, Şirket, Kullanıcı’nın İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur halde erişebilmesini sağlayacaktır.
10.6 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 11. MÜCBİR SEBEPLER:


11.1 Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe ne Kullanıcı ne de Şirket yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelir. 11.2 Bu Sözleşmede Taraflar, başlıca mücbir sebep hallerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tespit etmişlerdir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile hizmetin Kullanıcı’ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzer haller. Taraflar bu madde ile kanunun öngördüğü mücbir sebep hallerini genişletmişlerdir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf (i) diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebepler nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ve ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır.

Madde 12. Muhtelif Hükümler


12.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
12.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
12.3 Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmek için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
12.4 İşbu Sözleşmede, yorumunda veya eklerinde Türk hukuku uygulanacak olup; ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.